Image Alt

март 2020

  /    /  март

Обавештавају се родитељи / други законски заступници деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/21. годину да ће им од од 01.04.2020. бити омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко портала еУправа.

Драги наши ученици и родитељи, сви заједно смо се затекли у једној веома стресној и надасве тешкој ситуацији. За све нас непознатој. Није чудно да у свима нама изазива стрепњу, бројна питања и недоумице. Наши ученици су навикли да се психологу и педагогу, дакле Јелени и Ани могу обратити УВЕК. Тако настављамо и сада, само, силом прилика, на другачији начин. Не видимо се свакодневно, али знајте да смо увек ту за вас и ваше родитеље/старатеље.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ УЧЕНИКА Отворени дан школе Члан 48. Закона о основном образовању и васпитању утврђује програм сарадње са породицом на начин да упућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око  безбедоносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (о начину и термину сарадње родитељ/старатељ треба да се договори са ПП-службом). У смислу горе наведеног члана Закона, на седници Наставничког већа донета је одлука да Тим за самовредновање утврди распоред организације отвореног дана школе са сваки месец до краја наставне године. При планирању распореда отвореног дана школе по месецима Тим је водио рачуна да ученици иду у после подневну смену и да се одређени термини не поклапају са државним и верским празницима. Тим за самовредновање у складу са календаром образовно-васпитног рада, одредио је следеће датуме у школској 2017/2018. години: