ЕРАЗМУС +

Ерасмус+ је међународни програм Европске комисије, чији је циљ образовање, обука и мобилност младих, као и склапање сарадње са институцијама и организацијама из области образовања младих и спорта.

Ерасмус+ пружа прилику младим људима широм Европе да студирају, иду на обуку, волонтирају и нађу посао у иностранству. Циљ Ерасмус+ програма су унапређење и подршка развоја на свим нивоима образовања и обуке, јачање везе између формалног и неформалног образовања и учења и побољшање сарадње између образовања и тржишта рада.

ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” је учесник међународних пројеката у оквиру Ерасмус+ програма

Teaching About Life and Emotional Skills (T.A.L.E.S.)

Националне ознаке квалитета добијене су за еТwиннинг пројекте :

Координатор пројекта:

 1. Kedainiu „Ryto“ progimnazija, Lithuania

Школе партнери:

 1. Primary school Eng. Georgy Ivanov Valkov, Bulgaria
 2. Ozel Akhisar Koleji Ortaokulu, Turkey
 3. Third (3rd) Primary School of Karpenissi, Greece
 4. Scoala Gimnaziala Ocna Sibiului, Romania
 5. Osnovna skola „Svetislav Golubovic Mitraljeta“, Serbia

Пројекат се одвија у два правца и то:

Ученици:

Традиционалне приче – Интеркултурално образовање – Уметност – Литература

Наставници:

Решавање и промоција иновативних стратегија образовања за бољи емоционални развој ученика. Да би се постигла самосвест, неопходна је могућност праћења сопствених емоција, препознавање различитих емоционалних реакција, као и тачна идентификација сваке засебне емоције. Наставници ће током овог пројекта помоћи ученицима да развијају вештине као што су: саморегулација, емпатија, толеранција, социјалне вештине, мотивација,…)

Циљеви :

 1. Стицање важних социјалних и образовних вештина
 2. Развој компетенције из матерњег и страног језика
 3. Промовисање толеранције и поштовања различитих култура и традиција
 4. Унапређење осећаја припадности једној заједници и учење о другим различитим културама.
 5. Стварање нових пријатељстава испуњених толеранцијом и поштовањем

Задаци:

– Повећање интересовања ученика за читање

– Повећавање социјалног, когнитивног и емоционалног развоја ученика

– Подстакнути ученике да читају бајке, легенде и приче на матерњем и енглеском језику.

Creating Of Digital Environment : Stop Traditional Education Approach Multidisciplinary (CODE: STEAM)

Координатор пројекта:

 1. Colegiul National de Informatica Matei Basarab, Romania

Школе партнери:

 1. Kamilpasa ilkokulu, Turkey
 2. Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo, Italy
 3. CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y NARANJO, Spain
 4. Götene kommun, Sweden
 5. Osnovna skola „Svetislav Golubovic Mitraljeta“, Serbia

Брзи развој технологије и значај појединаца који производе технологију, и обука генерације која

производи технологију може се обезбедити само кроз образовање и континуирано обучавање.

Деца која рано почињу да добијају образовање из кодирања, више се развијају у смислу менталног развоја, критичког размишљања кроз креативно изражавање и решавања проблема, вештине, планирање, успостављање односа између ситуација и генерисање нових идеја.

Циљ: Развити способност за алгоритамског размишљања, аналитичко мишљење и решавања проблема.

– Повећањем креативности и сагледавањем проблема из друге перспективе.

– Научити како поделити проблеме на мање делове који се решавају.

– Повећањем концентрације код ученика.

– Учење страног језика.

ЕРАЗМУС ДАНИ 14-16. октобар 2021.

Упознај Србију, земље наших партнера и научи нове речи на страном језику

Ове школске године Европски дан језика и ЕРАЗМУС+ дане обележавамо са:

 1. е-књигом о Србији
 2. Презентацијом земаља са којима сарађујемо у пројектима
Book titled 'ОШ,,Светислав Голубовић Митраљета' Школска 2021/2022. година ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА СРБИЈА'Read this book made on StoryJumper

Future Narratives (Приче будућности)

Пројекат Future Narratives координира Удружење за образовање у културном наслеђу Финске (The Association of Cultural Heritage Education in Finland), у партнерству са организацијама INTO SCHOOL Ltd (Финска), La Fundación SM (Шпанија) и Центром за урбани развој (Србија).

Кроз пројекат се развија европски модел за трансмедијално коришћење културног наслеђа у образовању, који се заснива на креативном приповедању и дигиталним алаткама, а тестира у укупно шест основних школа у Финској, Србији (ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Батајница и ОШ “Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд) и Шпанији.

Учесници, полазећи од културног наслеђа, стварају нове приче кроз музику, звучне пејзаже и филмове – својеврсно ново културно наслеђе. Пројектом се истиче потреба за индивидуалном креативношћу и активношћу деце, њиховим личним виђењем културног наслеђа, што ће бити присутно и у резултатима пројекта (презентације, видео клипови, фотографије,…).