Директор

Од децембра 2021. год. директор школе је Игор Војновић, професор физичког васпитања

Наставници

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Бранислава Савић-Облешчук Проф. српског језика
Татјана Стојановић Проф. српског језика
Мирка Дабовић Проф. српског језика
Недељка Јокић Проф. српског језика
Бојана Брашанац Проф. српског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наташа Ласан Проф. енглеског језика
Ивана Пушица Проф. енглеског језика
Валерија Вујовић Проф. енглеског језика
Аница Милетић Проф. енглеског језика

Мирјана Новаковић Проф. француског језика
Марина Драгић Проф. француског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 1
Снежана Велемир Наст. математике
Гордана Главаш Проф. Математике
Александра Даниловић Проф. Математике
Милена Анђелковић Проф. Математике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 2
Снежана Алимпић проф. хемије
Младенка Јелић-Топалић Проф. биологије
Ивановић Јована Проф. биологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 3
Теодора Савић Проф. информатике и рачунарства/ технике и технологије
Тијана Лалицки Проф. технике и технологије
Марко Петровић Проф. технике и технологије
Дамјанац Александра Проф. технике и технологије
Бојан Благојевић Проф. информатике и рачунарства

Мирјана Курајица Проф. физике
Дубравка Шојат наставник физике/технике и технологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Љиљана Комазец Проф. историје
Весна Тишма Проф. историје
Олгица Станојевић Проф. географије
Марија Гавриловић Проф. Географије
Јасминка Пајић Проф. Географије
Драгана Кончаревић наставник верске наставе
Петар Петровић вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКА-ЛИКОВНА КУЛТУРА
Влатка Костић Проф. музичког васпитања
Жарко Бунош Проф. музичког васпитања
Никола Алексић Проф. ликовне културе
Михајло Цветковић Проф. ликовне културе

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Данијела Толимир Проф. Физичког васпитања
Милош Гајић Проф. Физичког васпитања
Зоран Тишма Проф. Физичког васпитања

Учитељи

СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА
1. РАЗРЕД
Весна Бољановић Проф. Разредне наставе
Бојана Јањанин Проф. Разредне наставе
Горанка Дерета Проф. Разредне наставе
Биљана Поповић Наст. Разредне наставе

2. РАЗРЕД
Драгана Ђурић Проф. Разредне наставе
Божица Самарџија Проф. Разредне наставе
Милена Живковић Проф. Разредне наставе
Татјана Бабић Проф. Разредне наставе
Јелена Шарац Проф. Разредне наставе

3. РАЗРЕД
Дуња Трајковић Проф. Разредне наставе
Моравка Миловановић Ивановић Проф. Разредне наставе
Катарина Павловић Проф. Разредне наставе
Жана Перић Проф. Разредне наставе

4. РАЗРЕД
Весна Вуковић Проф. Разредне наставе
Марина Мркојевић Проф. Разредне наставе
Зорица Бура Проф. Разредне наставе
Зорана Плавшић Проф. Разредне наставе
Татјана Јефтић Проф. Разредне наставе

Стручни сарадници

Станић Јелена Психолог
Ћирјанић Ана Педагог
Граорац Ингрид Библиотекар

Ненаставно особље

Јасминка Пајић Помоћник директора, лице за заштиту података личности (одлуком Деловодни бр. 702 од 21.8.2019.)
Лучић-Вујчетић Татјана Секретар школе
Каназир Наташа Руководилац рачуноводства
Бура Александра Административно-финансијски радник

Квочка Милан Домар школе
Квочка Душанка Сервирка у школској кухињи
Поткоњак Анка Спремачица
Васић Слађана Спремачица
Гаши Татјана Спремачица
Јерковић Татјана Спремачица
Стаменковић Гордана Спремачица

Школски одбор

Представници локалне заједнице:
Нада Илић – председник школског одбора
Шпиро Иванишевић
Стојан Љубинковић

Представници Савета родитеља:
Драган Стојилковић
Сања Живковић
Соња Керечки

Представници колектива школе:
Ивана Пушица – проф. енглеског језика
Мирјана Кураица – проф. физике
Весна Вуковић – проф. Разредне наставе

Савет родитеља

Савет родитеља ОШ „Светислав Голубовић Митраљета „ чине родитељи ученика који су као представници својих одељења изабрани на првом родитељском састанку у школској години.