Наставници

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Бранислава Савић-Облешчук Проф. српског језика
Татјана Стојановић Проф. српског језика
Мирка Дабовић Проф. српског језика
Недељка Јокић Проф. српског језика
Бојана Брашанац Проф. српског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 1
Снежана Велемир Наст. математике
Гордана Главаш Проф. Математике
Александра Даниловић Проф. Математике
Милена Анђелковић Проф. Математике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 2
Снежана Алимпић проф. хемије
Младенка Јелић-Топалић Проф. биологије
Ивановић Јована Проф. биологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 3
Теодора Савић Проф. информатике и рачунарства/ технике и технологије
Тијана Лалицки Проф. технике и технологије
Марко Петровић Проф. технике и технологије
Дамјанац Александра Проф. технике и технологије
Бојан Благојевић Проф. информатике и рачунарства

Мирјана Курајица Проф. физике
Дубравка Шојат наставник физике/технике и технологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наташа Ласан Проф. енглеског језика
Ивана Пушица Проф. енглеског језика
Валерија Вујовић Проф. енглеског језика
Аница Милетић Проф. енглеског језика

Мирјана Новаковић Проф. француског језика
Марина Драгић Проф. француског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Љиљана Комазец Проф. историје
Весна Тишма Проф. историје
Олгица Станојевић Проф. географије
Марија Гавриловић Проф. Географије
Јасминка Пајић Проф. Географије
Драгана Кончаревић наставник верске наставе
Петар Петровић вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКА-ЛИКОВНА КУЛТУРА
Влатка Костић Проф. музичког васпитања
Жарко Бунош Проф. музичког васпитања
Никола Алексић Проф. ликовне културе
Михајло Цветковић Проф. ликовне културе

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Данијела Толимир Проф. Физичког васпитања
Милош Гајић Проф. Физичког васпитања
Зоран Тишма Проф. Физичког васпитања