Домар школе

Квочка Милан Домар школе

Сервирка у школској кухињи

Квочка Душанка Сервирка у школској кухињи

Спремачица

Поткоњак Анка Спремачица

Васић Слађана Спремачица

Гаши Татјана Спремачица

Јерковић Татјана Спремачица

Стаменковић Гордана Спремачица