Представници локалне заједнице:

Нада Илић председник школског одбора
Шпиро Иванишевић
Стојан Љубинковић

Представници Савета родитеља:

Драган Стојиљковић
Сања Живковић
Соња Керечки

Представници колектива школе:

Ивана Пушица – проф. енглеског језика
Мирјана Курајица – проф. физике
Весна Вуковић – проф. Разредне наставе