Тим за заштиту ученика

Чланови тима за заштиту деце и учениkа од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама

Игор Војновић, директор школе
Мирјана Новаковић, проф. француског језика (координатор)
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Младенка Јелић Топалић, проф. биологије
Данијела Толимир, проф. физичког васпитања
Марина Мркојевић, проф. разредне наставе
Дуња Трајковић, проф.разредне наставе
Шпиро Иванишевић, представник локалне заједнице
Родитељи ученика који раде по ИОП-у
Школски полицајац

Задаци тима за заштиту деце и учениkа од насиља, злостављања и занемаривања

  • учествује у свим обукама за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања али и информише и пружа основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања
  • организује упознавање деце/родитеља са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања
  • координира израду и реализацију програма заштите деце
  • процењује нивое ризика за безбедност деце
  • сарађује са релевантним установама
  • припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима
  • организује евидентирање појава насиља
  • прикупља документацију
  • извештава стручна тела и органе управљања

Запослени у школи ( учитељи, разредне старешине, стручна служба, директор ) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Тим за заштиту деце од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

План тима за заштиту деце и учениkа од насиља, злостављања и занемаривања