Ученички парламент

Који су циљеви и шта ученици  очекују од парламента?

Да буде занимљиво и забавно;

Да се политика не меша у рад парламента;

Да свако може слободно да изнесе своје мишљење;

Да се међусобно размењују мишљења;

Да се мишљење парламента ЧУЈЕ и УВАЖАВА у школи а и шире;

Сарадњу са другим парламентима;

Да парламентарци заступају мишљења другова из одењеља;

Да исти дају мишљења, идеје и предлоге о унапређењу односа ученик – наставник;

Да ученици дају мишљења, идеје и предлоге о начину предавања градива;

Да ученици дају своје мишљење о побољшању понашања у школи;

Да ученици дају предлоге о унапређењу ваннаставних активности у школи;

Да помажу својим друговима који иамју проблеме.

 

Начин рада парламента:

 • парламент се састаје два пута месечно,
 • радом парламента руководи председник у складу са статутом,
 • парламент расправља по одређеним темама,
 • посланик говори када добије реч председника,
 • посланик има право да о одређеној теми говори пет минута,
 • посланик има право на реплику у трајању од пет м инута,
 • посланик има право да даје предлоге о одређеним темама,
 • посланик има право да упозори председника ако се не придржава статута.

 

Проблеми којима ће се парламент ове године бавити у школи:

 • организација културног и забавног живота у школи
 • однос наставник-ученик
 • однос ученик-ученик
 • понашање ученика у школи
 • начин учења и предавања
 • слободне активности школе
 • текућа питања од важности за ученике.

 

Рад Ученичког парламента координирају: професор хемије Снежана Алимпић и педагог школе Ана Ћирјанић.

 

Циљеви Ученичког парламента су:

 • представљање ставова ученика ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ у Батајници,
 • иницирање и промовисање иницијативности и активизма ученика у изградњи школе као најприродније демократске средине ,
 • побољање стања у својој школи како би међу ученицима промовисао сарадњу, разумевање, толеранцију, поштовање различитости, солидарност, ненасиље,
 • допринос решавању проблема ученика у школи,
 • заустављање дискриминације и неправде у школи,
 • успостављање сарадње са ученичким парламентима у Батајници, Општини Земун, Београду иширом Србије,
 • дружење и многе друге активности које промовишу активну и одговорну партиципацију ученика у локалној заједници.

 

У настојању да оствари наведене циљеве, Ученички парламент спроводи следеће задатке:

 • промовише, развија и штити права ученика,
 • организује едукативне и креативне акције културног, спортског и хуманитарног садржаја,
 • доприноси успостављању стандарда за ученике, наставнике и директоре у школама,
 • иницира и успоставља партнерску сарадњу са организацијама чији су циљеви слични циљевима Ученичког парламента.

 

План рада Ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента за шк. 2021/2022. годину